سیستم نوبت دهی و مدیریت صف

سامانه نوبت دهی و مدیریت صف

یکی از مهمترین مسائل در مراکزی که ارائه دهنده خدمات به افراد هستند، موضوع راه اندازی یک سامانه نوبت دهی و مدیریت صف مناسب برای مراجعه کنندگان می باشد. این امر شامل چرخه نوبت گیری (حضوری، تلفنی و یا آنلاین) ، مراجعه به مرکز، ثبت ورود، گذراندن مراحل پیش بینی شده و انتظار، دریافت خدمات، مراجعه به پذیرش جهت نوبت گیری مجدد (درصورت نیاز) و تکرار چرخه بیان شده است. هرچه این چرخه با سهولت و نظم بهتری انجام گیرد، رضایت مراجعه کنندگان و کادر کارکنان مراکز را در طول دوره حضور بیشتر کرده و احتمال حضور مجدد و ماندگاری مراجعه کنندگان تا انتهای دوره را نیز افزایش می دهد. از دیگر مزایای سامانه نوبت دهی و مدیریت صف می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  مزایای سامانه نوبت دهی برای مشتریان:

  • کاهش زمان انتظار
  • آرامش خاطر
  • تجربه بهتر

  مزایای سامانه نوبت دهی برای مراکز و ارائه دهندگان خدمات:

  • صرفه جویی در وقت و هزینه ها
  • کنترل جریان ورودی و جلوگیری از ازدحام افراد در مرکز
  • تطبیق درخواست خدمات با شایستگی کارکنان
  • بهبود بهره وری عملیاتی و کارکنان
  • کاهش فشار کاری به کارکنان

  شرکت کوشان تک با طراحی سیستم نوبت دهی و مدیریت صف منحصر به فرد، ساز و کاری طراحی و پیاده سازی کرده است، که مراجعه کنندگان با کمترین میزان مواجهه با کادر مراکز و صرفا بعد از گرفتن نوبت اولیه توسط سایت و یا اپلیکیشن، تمام مراحل از پذیرش تا دریافت خدمات به صورت اتوماسیون انجام شده تا بیشترین میزان رضایت برای مراجعه کننده و کادر مراکز ایجاد گردد.

  × مشاوره آنلاین