سیستم اطلاعات بیمارستان HIS برای دوران تحول سلامت الکترونیک

سیستم اطلاعات بیمارستان HIS برای دوران تحول سلامت الکترونیک

دنیای سلامت با تحت تأثیر از عوامل متعددی همواره در حال تغییر می باشد. به طوریکه انواع جدیدی از درمان در حال ظهور بوده، تمرکز از بیماری به سلامتی تغییر یافته و هزینه ها همچنان در حال افزایش است، همچنین تقاضا برای مراقبت های شخصی و طولانی مدت و نیاز بیماران به مشارکت در مدیریت درمان افزایش یافته است. بنابراین نوآوری و تحول به یک امر ضروری تبدیل شده است. سیستم اطلاعات بیمارستان HIS به عنوان یک سیستم جامع اطلاعاتی می تواند در این نوآوری تأثیر بگذارد، که ما در این مقاله از کوشان تک مواردی که در نوآوری HIS اثر دارد را بیان کردیم.

چه مواردی در نوآوری و پیشرفت سیستم اطلاعات بیمارستان HIS تأثیرگذار است؟

 1. یک الگوی جدید در ارائه مراقبت های درمانی

فناوری های جدید و نوظهور مانند هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل قدرتمند و پشتیبانی از تشخیص، زیرساخت های محاسباتی ابری ایمن، اینترنت و قابلیت های تبادل و تعامل اطلاعات و همچنین فناوری های کاربردی مانند چاپ سه بعدی و جراحی روباتیک، همه نیاز به تغییر در نحوه، مکان و زمان ارائه خدمات درمانی است.

این تحولات در سیستم اطلاعات بیمارستان HIS با هم ترکیب می شوند تا بتوانند یک تغییر اساسی را به سمت سیستم های یکپارچه درمانی ایجاد کنند، که در آن چندین ذینفع (ارائه دهندگان، بیماران، بیمه گذاران و محققان) به طور مداوم با یکدیگر بر افزایش ارائه خدمات و نتایج حاصله تمرکز می کنند که تغییرات زیر در ارائه خدمات درمانی با برخی ویژگی های اصلی مشخص می شود:

ظهور “مدیریت سلامت جمعیت”: بیماران دیگر فقط به عنوان موارد فردی درمان نمی شوند. با تبادل اطلاعات دیجیتالی در سیستم اطلاعات بیمارستان، داده های سلامت در سطح جامعه جمع آوری می شود. همه ذینفعان در سلامت الکترونیک در حال ایجاد مکانیسم هایی برای دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعات ضروری مربوط به سلامتی از منابع متفاوت هستند، که به تشخیص و شناسایی روندهای پزشکی با سرعت و دقت بیشتر کمک می کند.

بیمار محور: جهت ارائه درمان با نیازهای خاص، ترجیحات و ارزش های بیمار از طریق افزایش مدل های تعامل دیجیتالی طراحی می شود. ارائه دهندگان بر ایجاد درمان های شخصی متمرکز می شوند، که تأثیر مثبتی بر نتایج و تجربه کلی بیمار دارد.

رویکرد مراقبت های پیشگیرانه: پیشرفت در دنیای سلامت و فراوانی روش های انتشار اطلاعات در سیستم اطلاعات بیمارستان باعث افزایش آگاهی و مشارکت بیماران در مدیریت سلامتی آنها می شود. ارائه دهندگان خدمات درمانی بر افزایش آگاهی مردم از شرایط پزشکی، علائم و گزینه های مراقبتی متمرکز شده اند تا آنها را تشویق به اتخاذ رویکرد های پیشگیرانه نسبت به مدیریت سلامت کنند.

مراقبت های غیر متمرکز: بیماران در سیستم اطلاعات بیمارستان مدرن به مراقبت های با کیفیت بالا و فراتر از محدوده جغرافیایی دسترسی دارند. افزایش استفاده از پزشکی از راه دور باعث ایجاد یک مدل غیرمتمرکز از عملکرد در بین مراکز درمانی می شود. با افزایش دسترسی و اتخاذ فناوری در مراقبت از راه دور تعامل مراقبت بسیار فراتر از محدوده بیمارستان گسترش می یابد. این امر باعث می شود مدل ارائه مراقبت های سنتی در بیمارستان به یک مدل مدیریت مراقبت یکپارچه اما پراکنده تبدیل شود.

درمان های بدون نیاز به جراحی پزشکی: پیشرفت در فناوری های پزشکی سیستم اطلاعات بیمارستان نسل جدیدی از گزینه های درمانی کم تهاجمی را ایجاد می کند. در نتیجه وابستگی به نیازهای پیچیده زیرساخت های فیزیکی را کاهش داده و  هم مدت زمان ارائه مراقبت را کاهش می دهد.

 1. تغییر الگوی مدیریت
عوامل محرک تغییر الگوی مدیریت در سیستم اطلاعات بیمارستان HIS

عوامل محرک تغییر الگوی مدیریت در سیستم اطلاعات بیمارستان HIS

 

عوامل متعددی از جمله افزایش هزینه های ارائه خدمات، نیاز به بهبود دسترسی به مراقبت، مشارکت بیشتر بیماران در مدیریت سلامت و پیشرفت های اساسی فناوری برای بهبود نتایج در تغییر سریع الگوی مدیریت و ارائه مراقبت های درمانی نقش دارند. علاوه بر این ارائه دهندگان خدمات درمانی با تبادل اطلاعات سلامت با چالش هایی روبرو هستند. به اشتراک گذاشتن اطلاعات درمانی در سیستم اطلاعات بیمارستان می تواند به ارائه دهندگان خدمات درمانی در کاهش پذیرش مجدد، اجتناب از خطاهای دارویی و حتی کاهش آزمایش های تکراری کمک کند. با این حال، نگرانی هایی در مورد نحوه دسترسی کارآمد و مؤثر به داده ها برای متخصصان وجود دارد تا اقدامات خود را به طور مؤثر و ایمن انجام دهند. این امر برای سایر ذینفعان مانند شرکت های دارویی و موسسات تحقیقاتی نیز صدق می کند. علاوه بر این نگرانی های فزاینده ای در مورد نحوه حفظ امنیت داده ها، اطمینان از قابلیت همکاری سیستم های مختلف، حضور در فضای رقابتی (به عنوان مثال  به اشتراک گذاری داده ها بین سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی) و اجرای موفقیت آمیز برنامه تحول برای تغییر الگوی جامعه به سمت عصر فعال دیجیتالی HIS وجود دارد.

این عوامل با تغییر در جمعیت شناسی و افزایش تقاضا برای خدمات درمانی تقویت شده اند. تغییرات چشمگیر در شیوه زندگی و افزایش متوسط ​​طول عمر که به طور تصاعدی تقاضا برای خدمات درمانی را افزایش می دهد، عدم تعادل های اساسی را تشدید می کند.

     3. تغییر الگوی مراقبت های درمانی و چالش های پیش روی دیجیتالی شدن

سیستم اطلاعات بیمارستان نقش مهمی در دیجیتالی شدن ارائه دهندگان مراقبت های درمانی ایفا می کند و با مزایای بهبود دسترسی به اطلاعات، افزایش بهره وری و کیفیت حرفه ای مراقبت های درمانی، کدگذاری و صورتحساب کارآمدتر و دقیق تر، مدیریت بالینی بهتر (تشخیص و درمان)، کاهش هزینه های مربوط به مدارک پزشکی کاغذی، خطاهای پزشکی کمتر، ایمنی بیشتر بیماران، بهبود نتایج بیمار و افزایش رضایت بیمار همراه است.

علیرغم مزایای رایج دیجیتالی شدن در بخش مراقبت های درمانی، بسیاری از بیمارستان ها در اجرای فناوری های جدید در چشم انداز خدمات موجود خود با مشکل روبرو هستند. در مقایسه با سایر بخش ها، مراقبت های درمانی به طور سنتی در اتخاذ دیجیتالی سازی کندتر عمل کرده و با چالش های زیر همراه است:

 • فناوری: ادغام چندین سیستم فناوری اطلاعات، یافتن ارائه دهندگان خدمات نرم افزاری واجد شرایط و مقرون به صرفه.
 • عملیات: تغییر فرهنگی، به ویژه با پزشکان ارشد، کارکنان و بخش فناوری اطلاعات.
 • هزینه ها: دیجیتالی شدن مستلزم سرمایه گذاری است و به افزایش هزینه خدمات در حال حاضر افزوده می شود.

از این رو اجرای یک بیمارستان دیجیتالی پیچیده تر از آن چیزی است که در ظاهر به نظر می رسد. اولین قدم برای پیاده سازی دیجیتالی شدن در مراکز درمانی، نوسازی و دیجیتالی شدن سیستم های اطلاعاتی آنها، جمع آوری، به اشتراک گذاری و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از اطلاعات پیچیده و محرمانه بیماران و سایر اطلاعات بالینی است.

4. تغییر فضای راه حل های سیستم اطلاعات بیمارستان

هشت روند تغییر فضای راه حل HIS

هشت روند تغییر فضای راه حل HIS

 

روندهای آتی در فناوری های سلامت دیجیتال، وقتی با سیستم اطلاعات بیمارستان ادغام شوند، مرزهای مراقبت های درمانی را به خوبی در خارج از دیوارهای بیمارستان گسترش می دهند و همچنین مزایای کیفی ، کمی و مالی را برای بیماران و ارائه دهندگان خدمات درمانی به ارمغان می آورند. هشت روند اصلی در دیجیتالی شدن مراقبت های درمانی، به طور اساسی فضای راه حل HIS را تغییر می دهد:

مشارکت بیماران: سیستم اطلاعات بیمارستان از ابزارهای دیجیتالی برای افزایش مشارکت و ارتقای رفتار مثبت بیماران استفاده می کند. با استفاده از برنامه های تلفن همراه، پورتال های تعاملی بیماران، پیام های متنی و ایمیل ها، نتایج درمان بیماران بهبود می یابد. این کانالهای ارتباطی اطلاعات مهمی مانند سوابق سلامت شخصی و آموزش خاص در مورد شرایط درمانی بیمارن در اختیار آن ها قرار می دهند. آنها همچنین به بیماران در ردیابی برنامه های درمانی، رزرو نوبت، مدیریت نسخه و مشارکت در تصمیم گیری های درمانی کمک می کنند.

تجزیه و تحلیل داده ها: رشد بی سابقه داده های پزشکی تولید شده از سیستم اطلاعات بیمارستان، عصر تجزیه و تحلیل سلامت و هوش مصنوعی را در حوزه مراقبت های درمانی آغاز کرده است. اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل از سوابق بیماران، تجویز دارو، داده های عملیاتی، صورتحساب بیمه و منابع نظارتی می تواند مزایایی را در زمینه های مختلف ایجاد کند:

 • مدیریت عملکرد: درک عملکرد بیمارستان بر اساس معیارهای کلیدی (مربوط به نتایج و منابع مالی) برای درک عملکرد بالینی، عملیاتی و مالی آنها
 • مدیریت مسیر: برای بهینه سازی مسیرهای بیمار در داخل شبکه و همچنین مسیرهای بالینی در داخل بیمارستان با هماهنگ سازی در سراسر بخش ها.
 • پشتیبانی تصمیم گیری بالینی: استفاده از داده های بالینی و فیزیولوژیکی بیماران برای تعیین تصمیمات تشخیصی و درمانی بهینه، تا بتوانند از کارکنان بالینی و تیم تصمیم گیری پشتیبانی کنند.
 • تشخیص پزشکی دقیق: استفاده از تحقیقات و داده های متمرکز برای ارتقاء تشخیص و مراقبت شخصی از بیمار.
 • شیوه های ایمنی: استفاده از تجزیه و تحلیل های پیش بینی کننده برای ارتقاء کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار.
 • مدیریت سلامت جمعیت: استفاده از تجزیه و تحلیل برای استفاده در اپیدمیولوژی، به عنوان مثال پیوند پرونده الکترونیک سلامت با سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شناسایی روندهای مراقبت های درمانی در مناطق خاص.
 • تعادل بین مدت اقامت و پذیرش مجدد: تجزیه و تحلیل داده های EMR، روندهایی را نشان می دهد که بیماران برای جلوگیری از بستری مجدد نیاز به درمان اضافی دارند و همچنین بیمارانی که زودتر مرخص می شوند، مدت زمان اقامت برای آن ها می تواند بهبود یابد.
 • امنیت داده ها: ایمن سازی پرونده های پزشکی با شناسایی تغییرات در ترافیک یا رفتار شبکه که می تواند نشان دهنده یک حمله سایبری باشد.
 • مطالبات بیمه ای: بهبود کارآیی مطالبات بیمه درمانی با آشکارسازی روند مطالبات و ساده سازی روند رسیدگی به خسارت ها.
 • داروهای اختصاصی: پیش بینی می شود که مدل سازی پیش بینی کننده با داده های EHR می تواند داروهای شخصی شده را ارتقا دهد و کیفیت مراقبت های درمانی را با توانایی استفاده از داده های نمونه عظیم جمعیت برای شناسایی الگوها و روندها و اعمال آنها در موارد خاص بیماران افزایش دهد.

حفظ سلامتی: مراقبت از خود از طریق تلفن های هوشمند، رایانه ها و سایر وسایل ارتباطی با افزایش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات و آگاهی عمومی پزشکی بیماران رشد بی سابقه ای داشته است.

سنجش حسگرها: سنجش حسگر ها به کاربران این امکان را می دهد تا به طور مداوم طیف وسیعی از معیارها را اندازه گیری کنند و پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر آنها را مقرون به صرفه و در دسترس عموم قرار داده است. این حسگرها در طیف وسیعی از طرح ها از ساعت مچی و لباس گرفته تا مواد خوراکی و ایمپلنت های هوشمند ارائه می شوند. این حسگرهای زیستی مجموعه ای از معیارهای مختلف را از جمله حرکت، ضربان قلب، خواب، دما، گلوکز و غیره را اندازه گیری و ردیابی می کنند و داده های ارزشمندی را در اختیار کاربران و ارائه دهندگان مراقبت های درمانی قرار می دهند که قبلاً برای بدست آوردن آنها نیاز به روشهای پیچیده ای داشتند.

درمان از راه دور: بیمارستان ها به سمت استفاده از پزشکی از راه دور به عنوان بخشی از تحول در مدل بیمار محور حرکت می کنند. پیش از این، بیمارستانها از رویکرد متمرکز پیروی می کردند، که منجر به افزایش چشمگیر هزینه های عملیاتی و ناراحتی زیاد بیمارانی شد که دور از بیمارستانهای بزرگ زندگی می کردند. از طریق استفاده از پزشکی از راه دور در سیستم اطلاعات بیمارستان، بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های درمانی می توانند از طریق کانال های ارتباطی مختلف در تعامل باشند.

تبادل اطلاعات سلامت: تبادل اطلاعات مراقبت های درمانی، داده ها را در سراسر مراکز درمانی یک منطقه، جامعه یا سیستم اطلاعات بیمارستانی کشور انتشار می دهد. سه نوع اصلی تبادل اطلاعات وجود دارد:

 • مبادله مستقیم: ارسال و دریافت اطلاعات ایمن به صورت الکترونیکی بین ارائه دهندگان مراقبت برای حمایت از برنامه درمانی هماهنگ.
 • مبادله مبتنی بر پرس و جو: ارائه دهندگان خدمات درمانی از سایر ارائه دهندگان، اطلاعات مربوط به بیمار را دریافت و یا درخواست می کنند. این اغلب برای مراقبت های اضطراری برنامه ریزی نشده استفاده می شود.

با این حال ، نگرانی هایی در مورد چگونگی مبادله اطلاعات به طور مؤثر وجود دارد تا وظایف خود را به نحو احسن و ایمن انجام دهند. این امر برای سایر ذینفعان مانند شرکت های دارویی و موسسات تحقیقاتی نیز صادق است. نگرانی های دیگری نیز در مورد ایمن نگه داشتن داده ها، اطمینان از قابلیت همکاری سیستم های مختلف، رقابت (به عنوان مثال ، به اشتراک گذاری داده ها بین ارائه دهندگان خدمات درمانی رقیب) و اجرای برنامه های تحول برای تغییر الگو به سمت عصر فعال دیجیتالی وجود دارد.

تبادل اطلاعات سلامت با HIS

تبادل اطلاعات سلامت با HIS

 

مراقبت در منزل: پیشرفت تکنولوژی به بیماران اجازه می دهد مراقبت های مورد نیاز خود را در خانه دریافت کنند و از مراجعه غیر ضروری به بیمارستان اجتناب کنند. بیماران در خانه های خود با حسگرهای زیستی و دستگاه های حفاظتی کنترل می شوند و 24 ساعته از طریق نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستان به خدمات اورژانس ، بیمارستان ها، کلینیک ها و آژانس های میزبانی اتصال می یابند. علاوه بر این مدیریت نسخه، دسترسی کامل به پرونده پزشکی و پشتیبانی دیجیتالی برای کارکنان مراقبت های خانگی در طول دوره درمان بیماران استفاده می شود.

رایانش ابری: رایانش ابری می تواند با کاهش هزینه راه اندازی سیستم اطلاعات بیمارستان و هزینه های عملیاتی، پذیرش مراقبت های درمانی دیجیتال را تشویق کند. با این حال این امر با کاهش انعطاف پذیری همراه است.

چالش ها و مزایای متعددی در رابطه با رایانش ابری وجود دارد. رایانش ابری لزوماً کاهش هزینه ها را نوید نمی دهد. بیشتر در مورد قابلیت دسترسی و عملکرد است. مزیت اصلی رایانش ابری، دستیابی به قدرت محاسبات و زیرساخت هایی است که ایجاد آن با وسایل شخصی خود دشوار و پرهزینه است، زیرا به آسانی در بازار موجود نیست. بزرگترین چالش مربوط به رایانش ابری اطمینان از امنیت اطلاعات است.

 1. نوسازی سیستم اطلاعات بیمارستان HIS
نوسازی HIS

نوسازی HIS

 

بیمارستانهایی که قصد دارند دیجیتالی شوند و در راستای تحولات توسعه یابند، باید با حرکت به سمت افزودن ماژولهای تخصصی تر و همچنین اتصال HIS های موجود خود به سیستم های خارجی ، سیستم اطلاعات بیمارستان خود را فراتر از واحدهای اصلی بسازند. این به روز رسانی ها در انتخاب نرم افزار ها و ارائه دهندگان و اجرای تغییرات، چالش هایی را برای ارائه دهندگان مراقبت های درمانی ایجاد می کند.

اولین چالشی که یک بیمارستان باید به آن بپردازد، شناسایی نیازهای فعلی و آینده آن است. فناوری در حال پیشرفت است و مطالعه مناسب الزامات برای اطمینان از انتخاب محصولات مناسب ضروری است. سپس بیمارستان باید ارزیابی کند که کدام مدل خدمات و برون سپاری از نظر هزینه و انعطاف پذیری مناسب عملیات آن ها است. مراکز درمانی همچنین باید به انتخاب ارائه دهنده نرم افزار بپردازند و گزینه هایی را انتخاب کنند که به تمامی ادعاهای خود پایبند باشند، در حالی که به دنبال بهترین روش ها هستند.

پلتفرم های پیشرفته HIS در جهت توسعه خود حرکت می کنند و امکان ادغام مستقیم با ابزارها و سیستم های شخص ثالث (به عنوان مثال راه حل های مراقبت از خانه) و ارائه آنها از طریق وب سایت ها، برنامه های کاربردی و غیره به بیماران را در خود داشته باشند. بیمارستانها همچنین می توانند مشارکت با ارائه دهندگانی مانند داروخانه های آنلاین، ابزارهای مشاوره آنلاین و بسترهای مدیریت سلامتی را ارزیابی کنند، که تأثیر بسزایی در نحوه فعالسازی مدلهای ارائه خدمات خود به بیماران و بیمه گذاران خواهد داشت.

در مرحله بعد ، بیمارستان ها باید چالش هایی را که با پیاده سازی در سراسر سازمان همراه است، برطرف کنند. این موارد عبارتند از: سازگاری سازمان و گردش کار با مدلهای عملیاتی موجود یا بالعکس، کاهش زمان خرابی سیستم به حداقل، آموزش کارکنان و کاهش مقاومت در برابر تغییر و همچنین اطمینان از امنیت داده ها. پرداختن به چالش ها مستلزم یک چارچوب برنامه ریزی و طراحی یکپارچه است که نه تنها شامل فناوری، بلکه شامل استراتژی، عملیات و برنامه ریزی زیرساخت نیز می شود. در نهایت پیاده سازی سیستم اطلاعات بیمارستان یک پروژه فناوری اطلاعات نیست. بلکه یک پروژه تحول سازمانی بزرگ است که نیاز به مشارکت ذینفعان مختلف دارد. علاوه بر این مشارکت ذینفعان مختلف (مانند ارائه دهندگان خدمات درمانی) در ابتدای اجرای سیستم اطلاعات بیمارستان (به عنوان مثال در مرحله تدوین استراتژی یا انتخاب تامین کننده) بسیار مهم است تا از اجرای مؤثر و موفق HIS اطمینان حاصل شود.

عوامل کلیدی مؤثر در سیستم اطلاعات بیمارستان HIS جهت دستیابی به یک ارتقاء

 • پشتیبانی قوی از سوی مدیریت و انگیزه برای تغییر.
 • هماهنگی نزدیک استراتژی سیستم ICT با اهداف کلی و چشم انداز بیمارستان.
 • ادغام قوی در عملیات بالینی برای هدایت روشهای جدید کار.
 • کار در جهت طرح جامع با توسعه مرحله ای و نه رویکرد پراکنده و تکه تکه.
 • نظارت مداوم بر پیشرفت با قابلیت فناوری متناسب و ارزیابی خود در بین کارکنان بیمارستان
 • تعهد قوی از کارکنان بیمارستان بر اساس اعتقاد به اهمیت فناوری در صنعت.
 • دیدگاه همسو بین مدیریت و کارکنان بیمارستان در مورد هدف پروژه.

در آخر

بیمارستانها با پیشرفت سلامت الکترونیک در آینده نزدیک تحت فشار بیشتری برای نوسازی سیستم اطلاعات بیمارستان خود قرار خواهند گرفت. برای اجرای موفقیت آمیز این ارتقاء، یک چارچوب برنامه ریزی و طراحی یکپارچه مورد نیاز است. این چارچوب باید از شناسایی مناسب نیازهای آینده اطمینان حاصل کرده و همچنین سازمان را قادر به اجرای تغییرات کند.

با توجه به موارد بیان شده، اگر شما به دنبال تغییر در سیستم اطلاعات بیمارستان خود با توجه به تحولات روزافزون سلامت الکترونیک هستید، می توانید با تماس با ما راهنمایی های لازم را برای تغییرات HIS خود مطابق با استراتژی و نیاز های خود دریافت کنید.

منبع: وب سایت adlittle.com

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× مشاوره آنلاین