گواهینامه سازمان نظام صنفی رایانه ای

نخستین جشنواره دانشگاه بهره ور و سومین جشنواره بیمارستانی بهره ور

گواهی کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان

گواهی شرکت خلاق

گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک

× مشاوره آنلاین