اسکن پرونده های پزشکی یک جایگزین عالی برای پرونده های کاغذی

اسکن پرونده های پزشکی (MRS) یک جایگزین عالی برای پرونده های کاغذی

امروزه اسکن پرونده های پزشکی ( Medical Records Scanning) به یک مفهوم مهم در حوزه مراقبت های درمانی تبدیل شده است. چرا که به عنوان سریعترین و مؤثرترین راه برای تبدیل حجم زیادی از پرونده های کاغذی پزشکی به آرشیو…
برون سپاری اسکن پرونده های پزشکی (MRS) و نکات آن

برون سپاری اسکن پرونده های پزشکی (MRS) و نکات آن

مراکز درمانی همواره به اطلاعات دقیق، به موقع و امن نیاز دارند. چرا که دسترسی بهتر به اطلاعات نقش مهمی در سلامت بیماران و موفقیت آنها جهت ارائه خدمات دارد. اسکن پرونده های پزشکی (MRS) می تواند با بهبود اطلاعات…
روش های اسکن پرونده های پزشکی (MRS) در مراکز درمانی

روش های اسکن پرونده های پزشکی (MRS) در مراکز درمانی

امروزه اسکن پرونده های پزشکی ( Medical Records Scanning) به عنوان سریعترین و مؤثرترین راه برای تبدیل حجم زیادی از پرونده های کاغذی پزشکی به آرشیو فایل های دیجیتالی می باشد. چرا که حجم پرونده های کاغذی پزشکی که در…
اسکن پرونده های پزشکی (MRS)

چگونه اسکن پرونده های پزشکی (MRS) به صرفه جویی در هزینه ها کمک می کند؟

به طور گسترده اذعان شده است که اسکن پرونده های پزشکی (MRS) با بهبود ارائه خدمات به بیماران، کمک بزرگی به سازمان های ارائه دهنده خدمات درمانی می کند. در این مقاله از مجله کوشان تک، ما نه تنها در…
× مشاوره آنلاین