نکات مهم برای اسکن پرونده های پزشکی در پرونده الکترونیک سلامت

نکات مهم برای اسکن پرونده های پزشکی در پرونده الکترونیک سلامت

باید بدانیم موفقیت پیاده سازی سیستم پرونده الکترونیک سلامت EHR بستگی زیادی به نحوه رسیدگی به سوابق کاغذی موجود دارد. اسکن پرونده های پزشکی MRS به عنوان سریعترین و مؤثرترین…
بیشتر بخوانید
× مشاوره آنلاین