اهمیت داشبورد مدیریتی و نکات مربوط به آن

اهمیت داشبورد مدیریتی و نکات مربوط به آن

داشبورد مدیریتی اهمیت بسیاری برای مراکز دارد، زیرا با سازماندهی حجم عظیمی از داده ها در قالب نمودار های مختلف و اشکال گرافیکی به مدیران کمک می کند تا مهم ترین اطلاعات را در کمترین زمان به دست آورند. یک…
داشبورد مدیریتی یک روش مؤثر برای بهترین تصمیم گیری

داشبورد مدیریتی یک روش مؤثر برای بهترین تصمیم گیری

داشبورد مدیریتی مجموعه ای از اطلاعات مهمی را که در تصمیم گیری مدیران نقش اساسی دارد، در قالب نمودار های مختلف و اشکال گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری به نمایش می گذارد. در واقع داشبورد مدیریتی یک…
آنچه که باید درباره ی داشبورد های هوش تجاری بدانید

آنچه که باید درباره ی داشبورد هوش تجاری بدانید

داشبورد هوش تجاری در واقع مدیریت اطلاعات و مصورسازی آن ها به صورت نمودار و… می باشد که از آن برای تجزیه و تحلیل داده های سازمان شما استفاده می شود. مدیران و کارکنان می توانند با کمک ابزار موجود…
× مشاوره آنلاین