آشنایی با چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت EHR و نحوه غلبه بر آنها

آشنایی با چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت EHR و نحوه غلبه بر آنها

پرونده الکترونیک سلامت EHR با ذخیره و نگهداری داده های بیماران در قالب دیجیتال، با مزایای بسیاری برای صنعت مراقبت های درمانی همراه است. این سوابق در هر زمان و…
بیشتر بخوانید

مزایای پرونده پزشکی الکترونیکی و نکات مربوط به آن

پرونده پزشکی الکترونیکی نقش مهمی در نحوه ذخیره سوابق پزشکی بیماران، ارائه برنامه با کیفیت درمانی، مدیریت امور مالی، اشتراک گذاری اطلاعات و ثبت داده های سلامت ایفا می کند…
بیشتر بخوانید
تأثیر پرونده الکترونیک سلامت EHR بر عملکرد پرستاران مراکز درمانی

تأثیر پرونده الکترونیک سلامت EHR بر عملکرد پرستاران مراکز درمانی

همانطور که می دانیم ثبت به موقع و درست اطلاعات بالینی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران، به حداکثر رساندن کارایی، تضمین ایمنی بیمار و تسهیل در ارتباطات کادر درمان…
بیشتر بخوانید
نکات مهم برای انتقال اطلاعات از سوابق کاغذی به پرونده الکترونیک پزشکی EMR

نکات مهم برای انتقال اطلاعات از سوابق کاغذی به پرونده الکترونیک پزشکی EMR

با وجود مزایای بسیاری که برای پرونده الکترونیک پزشکی EMR وجود دارد، باید بدانید هنگامی که به دنبال انتقال اطلاعات از پرونده های پزشکی کاغذی به پرونده های پزشکی الکترونیکی…
بیشتر بخوانید
× مشاوره آنلاین