کاربرد هوش تجاری BI در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها

کاربرد هوش تجاری BI در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها

دنیای سلامت دیجیتال در حال تحول می باشد، به طوریکه منابع داده‌های مستقر در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی هم از نظر تعداد و هم از نظر پیچیدگی در حال افزایش هستند. با افزایش نیاز به تحول، مراکز درمانی باید خود را به راه‌حل‌های فن‌آوری جهت پذیرش این تغییرات مجهز کنند. نرم افزار هوش تجاری BI به عنوان یک ابزار کاربردی، نقش مهمی در کمک به بیمارستان ها برای تصمیم گیری آگاهانه و بهینه سازی عملیات با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها ایفا می کند.

دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها با استفاده از نرم افزار  BI جهت اتخاذ یک رویکرد داده محور، دستاوردهای زیادی به دست می آورند، اما موانع قابل توجهی نظیر اطمینان از جمع آوری داده های با کیفیت و ایجاد مکانیسم هایی عملی بر روی بینش ها و دیدگاه ها در زمان واقعی نیز وجود دارد که باید بر آنها غلبه کرد.

نرم افزار هوش تجاری BI  بالینی چیست؟

هوش تجاری بالینی به استفاده از فناوری، ابزارها و تکنیک‌های BI در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی برای جمع‌آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور کسب بینش و تصمیم‌گیری در مورد اقدامات بالینی و سایر موارد اشاره دارد.

BI اغلب از بسیاری از منابع داده مانند پرونده الکترونیک سلامت EHR، منابع داده های بالینی و سایر منابع برای جمع آوری اطلاعات در مورد مراقبت از بیمار و نتایج درمان استفاده می کند. سپس این داده‌ها پردازش می‌شوند و مراکز درمانی برای توسعه گزارشات، داشبوردهای مدیریتی و سایر تجسم‌هایی که بینش‌هایی را در مورد اثربخشی اقدامات بالینی، نتایج بیمار و سایر عواملی که می‌توانند بر کیفیت درمان تأثیر بگذارند، استفاده می‌کنند.

نقش هوش تجاری BI در دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها چیست؟

مزایای هوش تجاری BI

مزایای هوش تجاری BI

 

سامانه هوش تجاری با کمک به بیمارستان ها برای جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها جهت به دست آوردن بینش و تصمیم گیری آگاهانه، نقش مهمی در صنعت مراقبت های درمانی ایفا می کند که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بهبود مراقبت از بیمار: هوش تجاری می تواند برای تجزیه و تحلیل داده های بیمار و شناسایی روندها و الگوهایی استفاده شود تا به ارائه دهندگان مراقبت های درمانی کمک کند نیازهای بیماران خود را بهتر درک کنند و مراقبت های هدفمند و شخصی تر را ارائه دهند.

بهینه سازی عملیات: هوش تجاری را می توان برای تجزیه و تحلیل داده ها در مورد استفاده از امکانات بیمارستان، کارکنان، و سایر عوامل عملیاتی به منظور شناسایی فرصت ها، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها استفاده کرد.

محرک رشد کسب و کار: از BI می توان برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار، رفتار بیماران و سایر عوامل به منظور شناسایی فرصت های تجاری جدید و توسعه استراتژی های رشد استفاده کرد.

افزایش تحقیق و توسعه: از نرم افزار BI می توان برای تجزیه و تحلیل داده ها در مورد درمان های جدید، داروها و سایر محصولات مراقبت های درمانی جهت شناسایی فرصت های تحقیق و توسعه استفاده کرد.

بهبود سلامت عمومی: BI می تواند با تجزیه و تحلیل داده های مربوط به روندهای سلامت عمومی مانند گسترش بیماری های عفونی، به مقامات بهداشت و سلامت عمومی کمک کند تا با شناسایی روندها و الگوها، مسائل بهداشت عمومی را بهتر درک کنند و راه حلی برای آن ها یابند.

نمونه هایی از کاربرد سامانه BI در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی

  • استفاده از هوش تجاری برای تجزیه و تحلیل داده های بیمار و شناسایی روندها و الگوهایی که می تواند به بیمارستان ها کمک کند تا نیازهای بیماران خود را بهتر درک کنند و مراقبت های هدفمند و شخصی تری را ارائه دهند. به عنوان مثال یک بیمارستان ممکن است از BI برای شناسایی الگوهایی در داده‌های بیماران استفاده کند که نشان می‌دهد گروه خاصی از بیماران در معرض خطر ابتلا به برخی از بیماری ها هستند و سپس اقدامات پیشگیرانه ای را برای پیشگیری یا مدیریت آن شرایط انجام دهد.
  • استفاده از هوش تجاری برای تجزیه و تحلیل داده ها در مورد فرآیندهای بالینی، کارکنان، و سایر عوامل عملیاتی جهت شناسایی فرصت ها، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها. برای مثال یک بیمارستان ممکن است از BI برای شناسایی روندها در زمان انتظار بیمار یا استفاده از منابع استفاده کند و سپس برای بهینه‌سازی این فرآیندها جهت کاهش زمان و بهبود رضایت بیمار اقداماتی انجام دهد.
  • استفاده از هوش تجاری برای تجزیه و تحلیل داده ها در مورد درمان های جدید، داروها و سایر خدمات برای شناسایی فرصت های تحقیق و توسعه. به عنوان مثال یک شرکت داروسازی ممکن است از BI برای تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به اثربخشی داروهای مختلف در درمان بیماری های خاص استفاده کند و سپس از آن اطلاعات برای شناسایی فرصت‌ها برای توسعه داروهای جدید یا بهبود داروهای موجود استفاده کند.
  • استفاده از هوش تجاری برای تجزیه و تحلیل داده ها در مورد روندهای سلامت عمومی مانند گسترش بیماری های عفونی به منظور شناسایی روندها و الگوهایی که می تواند به مقامات بهداشت و سلامت عمومی برای درک بهتر و رسیدگی به مسائل سلامت عمومی کمک کند. به عنوان مثال یک نهاد بهداشت و سلامت عمومی ممکن است از BI برای تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به شیوع بیماری‌های عفونی خاص و شناسایی عوامل خطرزا یا مناطقی که انتقال بالاتری دارند استفاده کند و سپس اقداماتی را برای مداخله و جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری انجام دهد.

انواع متخصصان نرم افزار BI در بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی

انواع متخصصان نرم افزار هوش تجاری BI

انواع متخصصان نرم افزار هوش تجاری BI

 

متخصصان هوش تجاری مسئول جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها برای به دست آوردن بینش و پشتیبانی از تصمیم گیری هستند و در استفاده از ابزارها و فناوری های مختلف BI برای استخراج بینش از داده ها مهارت دارند.

متخصصان BI می توانند به سازمان ها در شناسایی فرصت های تجاری جدید و توسعه استراتژی هایی برای رشد آنها کمک کنند. از نمونه های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحلیلگر هوش تجاری: تحلیلگران BI مسئول جمع آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها برای به دست آوردن بینش و حمایت از تصمیم گیری هستند. در مراکز درمانی تحلیلگران BI  ممکن است با استفاده از داده های پرونده های الکترونیک سلامت و سایر منابع داده ها، روندها و الگوهایی را شناسایی کنند که می تواند به بهبود مراقبت از بیمار و بهینه سازی عملیات بالینی کمک کند.

متخصصان داده: متخصصان داده وظیفه دارند الگوها و روندها را در مجموعه داده های عظیم با استفاده از روش ها و نرم افزارهای تحلیلی پیچیده بیابند. متخصصان داده در مراکز درمانی ممکن است اطلاعات مربوط به EHR، آزمایش‌های بالینی و سایر منابع را تجزیه و تحلیل کنند تا الگوهایی را شناسایی کنند که می‌تواند به مراقبت بهتر از بیمار و درآمد بیشتر منجر شود.

توسعه دهنده هوش تجاری: توسعه دهندگان BI مسئول طراحی، ساخت و نگهداری سیستم ها و ابزارهای BI هستند. در بیمارستان ها توسعه‌دهندگان BI ممکن است با داده‌های EHR و سایر منابع داده‌ها کار کنند تا داشبورد های مدیریتی، گزارش‌ها و انواع دیگر مدل های تجسم‌سازی ایجاد کنند که به ارائه‌دهندگان کمک می‌کند تا مراقبت از بیمار را بهتر درک کنند و عملیات بالینی را بهبود بخشند.

مدیر پروژه هوش تجاری: یک مدیر پروژه BI بر کل چرخه فرآیند BI از زمان تصور اولیه تا اجرای نهایی و تحویل سیستم BI نظارت می کند. مدیران پروژه با تخصص در هوش تجاری ممکن است تلاش‌های تحلیلگران، توسعه‌دهندگان و سایر کارشناسان BI را برای اجرای راه‌حل‌هایی که مراقبت از بیمار را بهبود می‌بخشد، عملیات ساده‌سازی و غیره را هماهنگ کنند.

مراحل پیاده سازی نرم افزار هوش تجاری BI در بیمارستان ها و مراکز درمانی

مراحل پیاده سازی نرم افزار هوش تجاری BI

مراحل پیاده سازی نرم افزار هوش تجاری BI

 

هنگامی که تصمیم گرفتید از سامانه هوش تجاری در بیمارستان خود استفاده کنید، باید یک سری مراحل را در نظر بگیرید. در اینجا سه مرحله اولیه وجود دارد که می‌تواند به سازمان‌ها در پیاده‌سازی BI کمک کند:

مرحله 1: رویکرد مناسب برای پیاده سازی صحیح BI را اتخاذ کنید.

باید یک سیستم تضمین کیفیت مؤثر داده ها همراه با یک تیم تجزیه و تحلیل هوش تجاری وجود داشته باشد. این به شما کمک می کند تا فرآیند ها را به طور کامل حفظ کنید تا خطرات سردرگمی یا اشتباهات به حداقل برسد.

مرحله 2: تیم مناسب را انتخاب کنید.

هنگامی که رویکرد تعیین شد، باید یک تیم کیفیت محور با مجموعه مهارت های مناسب مستقر شود. یک تیم کارآمد می‌تواند خطاها را کاهش دهد و به سازمان‌ها کمک می‌کند ارزشی برای بیماران ارائه دهند. این تیم باید با روندهای فعلی فناوری ها آشنا باشند تا سفر تحول را آغاز کنند. جدا از مهارت های فنی، تیم باید با بیماران و اعضای خانواده آنها همدلی داشته و همچنین مهارت های ارتباطی و مدیریتی عالی داشته باشند. این به ایجاد یک تجربه مشترک و آشنا برای بیماران و کارمندان کمک می کند.

مرحله 3: یافتن فناوری مناسب پس از تعیین رویکرد و تیم

سازمان ها باید راه حل های فن آوری مناسب مانند یکپارچه سازی مراقبت های درمانی را برای پردازش، تفسیر و تجزیه و تحلیل داده ها بیابند. یکپارچه‌سازی داده‌های مراقبت‌های درمانی، سازمان‌ها را قادر می‌سازد از داده‌ها برای ارائه بینش‌های ارزشمند استفاده کنند و خطرات را به حداقل ممکن کاهش دهند، در نتیجه کیفیت مراقبت از بیمار افزایش می یابد.

انتخاب فناوری یکپارچه سازی مناسب کلید تضمین موفقیت مراکز درمانی است. باید ابزارها بر اساس نیازها انتخاب شود، همچنین قبل از انتخاب باید ویژگی ها را تجزیه و تحلیل کنید.

در آخر

با گسترش پرونده های الکترونیکی سلامت و سایر منابع داده، داده های زیادی برای تجزیه و تحلیل و استفاده برای بهبود مراقبت از بیمار، بهینه سازی عملیات بالینی و هدایت رشد کسب و کار وجود دارد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از هوش تجاری و داشبورد مدیریتی مزایای قابل توجهی از جمله توانایی کاهش هزینه ها، پیش بینی شیوع بیماری و افزایش کیفیت عملکرد برای بیمارستان ها فراهم می کند.

هوش تجاری نقش فزاینده مهمی در صنعت مراقبت های درمانی، به ویژه در عصر دیجیتال ایفا می کند. نرم افزار  BIشامل استفاده از ابزارها، فناوری‌ها و شیوه‌ها برای جمع‌آوری، ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها جهت به دست آوردن بینش و حمایت از تصمیم‌گیری است. تجزیه و تحلیل داده ها جزء کلیدی BI، شامل استفاده از تکنیک ها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای استخراج بینش از مجموعه داده های بزرگ و پیچیده است.

داشتن یک استراتژی هوش تجاری موثر می تواند به بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کمک کند تا هجوم حجم عظیمی از داده های ساختاریافته و بدون ساختار را برای بهبود کیفیت مراقبت از بیمار مدیریت کنند. همانطور که کیفیت مراقبت و رضایت بیماران افزایش می یابد، هزینه های درمان کاهش پیدا می کند.

داشبورد هوش تجاری شرکت کوشان تک با استفاده از بروزترین تکنولوژی و فناوری های جدید طراحی و ساخته شده است، که با بهینه سازی داده ها از لحاظ کیفیت و سرعت انتقال آن ها، بستری برای سازمان ها و دانشگاه های علوم پزشکی فراهم کرده است تا به اهداف از پیش تعیین شده سیستم جامع مدیریت اطلاعات سلامت (HIMS) برسند. پس می توانید با تماس با ما از قابلیت های داشبورد مدیریتی کوشانتک برای پیاده سازی در بیمارستان خود اطلاع پیدا کنید.

منابع: وبسایت techgyd.com

وبسایت dataconomy.com

نظرات خود را اضافه کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


× مشاوره آنلاین