پرونده الکترونیک سلامت و نقش آن بر تجربه بیمار

پرونده الکترونیک سلامت و نقش آن بر تجربه بیمار

پرونده الکترونیک سلامت (EHR) و پرونده الکترونیک پزشکی(EMR)  تأثیر زیادی بر روی اقدامات پزشکی دارند. آنها با ارائه سریع اطلاعات مورد نیاز برای ارائه بهترین نحوه درمان و مراقبت، روند درمان بیمار را ساده می کنند. جنبه های دیگر این…
EMR (پرونده الکترونیک پزشکی) چیست؟

EMR (پرونده الکترونیک پزشکی) چیست؟

امروزه پرونده های کاغذی بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر مراکز درمانی جای خود را به EMR (پرونده الکترونیک پزشکی) داده اند. با نگهداری تمام اطلاعات بیماران در قالب دیجیتال، نه تنها دسترسی به اطلاعات آسان تر می شود، بلکه…
روش های مؤثر در آموزش پرونده الکترونیک سلامت به کارکنان

روش های مؤثر در آموزش پرونده الکترونیک سلامت به کارکنان

اگر در حال پیاده سازی یک سیستم پرونده الکترونیک سلامت جدید یا ارتقاء سیستم موجود هستید، از آموزش EHR غافل نشوید. آموزش کارکنان برای استفاده از سیستم EHR، رضایت کاربر را افزایش داده و از فرسودگی پزشک جلوگیری می کند.…
× مشاوره آنلاین