ویژگی های اساسی سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

ویژگی های اساسی سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

یک سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) انعطاف پذیر و کارآمد در هر بیمارستانی نقش حیاتی دارد. مدیران مراکز درمانی، خود را با آخرین پیشرفت های فناوری وفق می دهند تا زیرساخت های فناوری اطلاعات خود را بالا نگه دارند. سیستم اطلاعات…
× مشاوره آنلاین