نقش آموزش درست پرونده الکترونیک سلامت در موفقیت آن

نقش آموزش درست پرونده الکترونیک سلامت در موفقیت آن

پرونده های الکترونیکی سلامت (EHRs) و پرونده های پزشکی الکترونیکی (EMRs) نوید مراقبت های بهداشتی بهتر و کارآمدتری را ارائه می دهند. علیرغم مزایای بسیاری از EHR، پزشکان اغلب در ابتدا با اکراه و نارضایتی از آنها استفاده می کنند.…
8 عملکرد اصلی پرونده الکترونیک سلامت (EHR) چیست؟

8 عملکرد اصلی پرونده الکترونیک سلامت (EHR) چیست؟

پرونده الکترونیک سلامت (EHR) مجموعه ای متشکل از اطلاعات جمعیت شناختی، درمانی، بهداشتی و مراقبتی الکترونیکی بیماران و عموم مردم است که در قالب دیجیتال ذخیره می شوند. این پرونده الکترونیکی شامل 8 عملکرد زیر می باشد که در ادامه…
مراحل پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت

مراحل پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت (EHR)

فرآیند پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت (EHR) می تواند به دلیل اشتباهات ناشی در روند اجرایی، فعالیت دشواری باشد. به این ترتیب، سازمان ها سؤالات زیادی دارند در مورد اینکه چه مواردی برای اجرای آن مستلزم است و چگونه می…